3 курс ,V семестр (Стом. ф-т.)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

з дисципліни ”Хірургічна стоматологія”

для студентів 3 курсу стоматологічного факультету

в V семестрі 2012-2013 н.р.

№ з/п

Теми лекцій

Дата

Прізвище лектора,

дублера

1.

Iсторiя хiрургiчної стоматологiї та щелепно-лицевої хiрургiї, їх визначення i завдання. Підготовка хворого до операції. Визначення болю; реакції органiзму на бiль, операційну травму. Знеболення в хiрургiчнiй стоматологiї. Видалення зубiв: iнструментарiй, покази та протипокази, пiдготовка хворого, ускладнення пiд час видалення зуба i в пiсляoперацiйному перiодi, їх лiкування та профiлактика.

05.09

доцент Н.Б.Кузняк,

асистент

Ткачик С.В.

 

2.

Місцеве та загальне знеболення. Покази та протипокази до нього, принципи премедикацiї, нейролептанальгезiї. Ускладнення мiсцевого та загального знеболення, їх лiкування та профiлактика. Основи серцево-легеневої реанімації.

19.09

доцент Н.Б.Кузняк,

асистент

Ткачик С.В.

 

3.

Класифiкацiя запальних процесiв ЩЛД. Перiодонтити: етiологiя, патогенез, класифiкацiя, клiнiчний перебiг, ускладнення, профiлактика. Одонтогенна гранульома обличчя: клiнiка, лiкування. Затриманi та напiвзатриманi зуби. Етiологiя, клiнiка, дiагностика, лiкування, ускладнення. Перикоронiти. Одонтогенний перiостит щелеп: етiологiя, клiнiка, дiагностика, лiкування, ускладнення, профiлактика.

03.10

доцент Н.Б.Кузняк,

асистент

Ткачик С.В.

 

4.

Остеомiєлiт щелеп: етiологiя, патогенез, класифiкацiя, клiнiчний перебiг, дiагностика, лiкування, ускладнення, профiлактика.

17.10

доцент Н.Б.Кузняк,

асистент

Ткачик С.В.

 

5.

Специфiчнi запальнi процеси ЩЛД (актиномiкоз, туберкульоз, сифiлiс): етiологiя, класифiкацiя, клiнiчний перебiг, дiагностика, лiкування.

31.10

доцент Н.Б.Кузняк,

асистент

Ткачик С.В.

 

6.

Лiмфаденiти ЩЛД: етiологiя, патогенез, клiнiка, дiагностика, лiкування, профiлактика. Бешиха обличчя, нома, фурункули та карбункули ЩЛД: етiологiя, патогенез, клiнiчний перебiг, лiкування. Абсцеси, флегмони, щелепно-лицевої ділянки (ЩЛД): визначення, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, принципи лікування, ускладнення, профілактика.

14.11

доцент Н.Б.Кузняк,

асистент

Ткачик С.В.

 

7

Абсцеси щелепно-язикового жолобка, піднебіння, під’язикового валика. Флегмона: підщелепної, щічної, жувальної, позащелепної, підпідборідної ділянок. Флегмона дна порожнини рота та шиї, гнилістно-некротична ангіна Жансуля-Людвіга, флегмони, абсцеси язика: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, ускладнення, профілактика.

28.11

доцент Н.Б.Кузняк,

асистент

Ткачик С.В.

 

8

Флегмона приглоткового простору, крило-піднебінної ямки, орбіти, виличної, скроневої, підскроневої, крило-щелепної ділянки: етіологія, патогенез, клініка, диференційна діагностика, лікування, ускладнення, профілактика. Ускладнення запальних процесів ЩЛД (сепсис, медіастеніт, абсцес мозку, тромбоз печеристого синусу, тощо): класифікація, патогенез, клініка, диференційна діагностика, лікування та профілактика. Етіологічні та патогенетичні принципи лікування запальних процесів ЩЛД..

12.12

доцент Н.Б.Кузняк,

асистент

Ткачик С.В.

 

9

Одонтогенний гайморит: класифікація, етіологія, патогенез, клініка, диференційна діагностика, лікування, ускладнення, профілактика.  Артрити, артрози скронево-нижньощелепового суглоба (СНЩС): класифікація, клінічний перебіг, діагностика, лікування, ускладнення і профілактика. Синдром больової дисфункції СНЩС. Хірургічна артроскопія СНЩС.

26.12

доцент Н.Б.Кузняк,

асистент

Ткачик С.В.

 

10

Гострі та хронічні сіалоаденіти: етіологія, класифікація, клініка, діагностика, профілактика, лікування, попередження ускладнень. Слино-кам’яна хвороба: етіологія, патогенез, клініка, диференційна діагностика, лікування, ускладнення та їх попередження.

09.01

доцент Н.Б.Кузняк,

асистент

Ткачик С.В.

 

            Примітка: Лекційні заняття з хірургічної стоматології проводяться на першій парі (з 8.30. до 10.00) у лекційній залі очного відділення обласної клінічної лікарні за адресою вул. Головна, 137

Comments