Нормативно-правова база

                                    
          
          Положення про післядипломне навчання лікарів (провізорів) 

         

                                                                                                                                                            

                                                                                                              
Положення про факультет удосконалення лікарів(провізорів)     
                                                                                          при вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах

                                                                  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0116-93
                              
                                                         
            


                                                        
                                            
                           
                                                                      Положення про порядок направлення на стажування лікарів, які не працювали 
                                                                               за спеціальністю більше трьох років, і про порядок їх наступного допуску                  до лікарської діядьності                               

   

                                                                                          Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах

        
                                                
                                                                                                                             

                                               

                     

  
   
       

           http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0146-94


                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Лист МОЗ України від 24.06.2010 № 08.01-51/1250 “Порядок обрахування кількості балів відповідно до шкали значень різних видів 

діяльності лікарів (провізорів)

 у період між передатестаційними циклами, затвердженої наказом МОЗ України від 07.07.2009. № 484”


                                   
 
       
   
     
     
     
                                          
   

Підсторінки (2): А ПАЦ (стажування) / ТУ