Міжнародна науково-практична конференція 10-11 квітня 2015 року

Міжнародна науково-практична конференція 

 «Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації»

 10-11 квітня 2015 року, м. Одеса

Шановні науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, студенти, медики-практики! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації», яка відбудеться   10-11 квітня 2015 року на базі Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету.

 

Організаційний комітет конференції:

Голова організаційного комітету:

Пекліна Галина Петрівна д.м.н., професор, директор Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету, завідувач кафедри загальної та клінічної фармакології

 

Заступник голови:

 

 

Члени організаційного комітету:

Бачеріков Валерій Анатолійович к.х.н., доцент, доцент кафедри загальної та клінічної фармакології Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету

Бочаров Василь Андрійович – д.м.н., професор, професор кафедри загальної та клінічної фармакології Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету

Гоцуляк Леонід Омелянович д.б.н., професор, професор кафедри медичної хімії Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету

Колоденко Володимир Олександрович - д.м.н., професор, професор кафедри загальної та клінічної фармакології Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету

Зубкова Людмила Петрівна д.м.н., професор, директор стоматологічного центра «Орто Дент»

Ершова-Бабенко Ірина Вікторівна д.філ.н., професор, завідувач кафедри філософії Одеського державного медичного університету

Пахлеванзаде Аліреза д.м.н., директор учбово-навчального центру міжнародних освітніх програм Міжнародного гуманітарного університету

 

На конференцію приймаються матеріали науково-педагогічних працівників вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспірантів та здобувачів, студентів, медиків-практиків, фахівців, які мають науково-практичні інтереси за тематикою конференції. До публікації приймаються наукові матеріали, які раніше не друкувалися.

 Для участі у конференції необхідно до 7.04.2015 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету: medinst@mgu.od.ua тези, відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску та заявку на участь у конференції.

Назва надісланих файлів має включати в себе прізвище авторів (Наприклад: Іваненко_Заявка, Іваненко_Тези, Іваненко_Квитанція).

Від оргкомітету обов’язково має надійти підтвердження про отримання і прийняття матеріалів до публікації протягом одного дня після відправки матеріалів.

 

На конференції планується обговорення за такими науковими напрямами:


1. Клінічна медицина

1.1. Акушерство і гінекологія

1.2. Ендокринологія

1.3. Хвороби вуха, горла і носу

1.4. Внутрішні хвороби

1.5. Кардіологія

1.6. Психіатрія

1.7. Очні хвороби

1.8. Педіатрія

1.9. Інфекційні хвороби

1.10. Променева терапія

1.11. Онкологія

1.12. Шкірні та венеричні хвороби

1.13. Нервові хвороби

1.14. Стоматологія

1.15. Травматологія та ортопедія

1.16. Фтізіатрія

1.17. Хірургія

1.18. Нейрохірургія

1.19. Дитяча хірургія

1.20. Анестезіологія і реаніматологія

1.21. Гематологія і переливання крові

1.22. Ревматологія

1.23. Трансплантологія і штучні органи

1.24. Урологія

1.25. Пульмонологія

1.26. Серцево-судинна хірургія

1.27. Наркологія

1.28. Гастроентерологія

1.29. Нефрологія

1.30. Геронтологія і геріатрія

2. Профілактична медицина

2.1. Гігіена

2.2. Епідеміологія

2.3. Охорона здоров'я

2.4. Медицина праці

2.5. Соціологія медицини

2.6. Медико-соціальна експертиза

3. Фармацевтичні науки

3.1. Технологія отримання ліків

3.2. Фармацевтична хімія, фармакогнозія

3.3. Організація фармацевтичної справи

4. Медично-біологічні науки

4.1. Анатомія людини

4.2. Патологічна анатомія

4.3. Патологічна фізіологія

4.4. Токсикологія

4.5. Судова медицина

4.6. Фармакологія, клінічна фармакологія

4.7. Хіміотерапія та антибіотики

4.8. Авіаційна і космічна медицина

4.9. Клінічна імунологія, алергологія

4.10. Клінічна лабораторна діагностика

4.11. Відновлювальна медицина

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі: дистанційна.

Організаційний внесок:

Вартість участі у конференції – 170 гривень. Організаційний внесок включає: видання матеріалів, пересилку одного екземпляру виданих тез конференції авторові, розсилку інформаційних листів. 

Організаційний внесок необхідно перерахувати за реквізитами:

Банк одержувача: АТ «УкрСиббанк»

Рахунок одержувача: 26251007354466

ОКПО: 3238117249

МФО банка одержувача: 351005

призначення платежу: поповнення рахунку Федорішиної О.В. від ПІБ учасника.

·         Всі учасники конференції обов’язково забезпечуються збірником матеріалів конференції та сертифікатом учасника, які будуть надіслані поштою протягом 20 днів після проведення конференції.

·         У разі, якщо тези мають більше 1 автора, надання додаткового сертифіката для співавторів складає 30 грн.


Зразок оформлення заявки:

  1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника.
  2. Місце роботи (навчання), посада, науковий ступінь, вчене звання.
  3. Контактний телефон.
  4. E-mail.
  5. Поштова адреса для направлення збірнику.

 

Структура та вимоги до оформлення тез:

1.      Обсяг тез – до 5-ти сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова;

2.      Поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 20 мм;

3.      Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;

4.      Перший рядок – назва напрямку;

5.      Другий рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по центру);

6.      Третій рядок – (шрифт курсив, вирівняний по центру) науковий ступінь, вчене звання, посада, навчальний заклад (міжрядковий інтервал – 1,5);

7.      Наступний абзац – назва доповіді (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняний по центру);

8.      Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм.

 

Зразок оформлення тез доповіді:

 

1.      Клінічна медицина

Іваненко Г.П.

доктор медичних наук, професор, професор кафедри

загальної практики та медичної реабілітації

Одеського національного медичного університету

 

ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ

ТОВСТОЇ КИШКИ У ДІТЕЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

 

В даний час спостерігається …[1, с. 20].

Список використаних джерел:

1. Бєлоусова О.Ю. Доліхосигма у дітей: частота, клінічна симптоматика, принципи консервативної терапії / О.Ю. Бєлоусова // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2003. – № 6. – С. 17–19.

·         Тези, які не відповідають вимогам оформлення, не будуть прийняті до друку.

 

 

Сподіваємося на вашу участь у конференції!

  


Контактна інформація

Адреса Оргкомітету: 65009, Україна,   м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33

Міжнародний гуманітарний університет

Одеський медичний інститут

Телефон для довідок: +38 (068) 331 58 98

Електронна сторінка: www.mgu.od.ua

Електронна адреса: medinst@mgu.od.ua