Науково-практична конференція 12-13 грудня

Організація наукових медичних досліджень «Salutem»

  

Міжнародна науково-практична конференція

«Медичні та фармацевтичні науки: аналіз сучасності та прогноз майбутнього»

 

 м. Дніпропетровськ | 12-13 грудня 2014 р.

 

 

До участі в роботі конференції запрошуються студенти,  магістранти, аспіранти, викладачі та  інші представники медицини, які мають бажання висловити свою думку

про сучасні проблеми медичної науки та практики.

 

 

 

Напрями конференції

 

 

 

 

Робота конференції

 відбуватиметься за такими напрямами:

 

·                    Теоретична медицина: сучасні пріоритети розвитку;

·                    Клінічна медицина: стан та перспективи;

·                    Тенденції розвитку профілактичної медицини;

·                    Фармацевтична наука: сучасність та майбутнє.

 

 

 

 

Умови участі

 

 

 

 

Оргкомітет конференції до 9 грудня 2014 р. (включно) приймає тези доповідей обсягом до 6 сторінок (українською, російською або англійською мовою) по електронній пошті (шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5,  усі поля – 2 см, використана література оформлюється вкінці тексту під заголовком «Використана література», по тексту посилання оформлюються у квадратних дужках за зразком [2, c. 231]).

 

Разом із тезами доповіді подається копія квитанції про оплату публікації тез доповіді (відсканована та прикріплена до листа).

Тези доповіді та квитанцію про оплату публікації необхідно надіслати на електронну адресу: medconf@salutem.dp.ua, тел. +38 066 789 82 26.

Файли з тезами доповіді та квитанцією повинні мати наступні назви за прикладом: Коваленко_тези, Коваленко_квитанція.

Форма участі у конференціїзаочна.

Для участі у конференції обов’язково необхідно заповнити заявку на участь на офіційному сайті Організації наукових медичних досліджень «Salutem» у розділі «Наукові конференції з медицини»

 

 

Реквізити для оплати публікації

 

 

 

 

Вартість публікації становить 100 грн. На одні тези надсилається один збірник.

Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"

Поточний рахунок одержувача: 26258007438125

ОКПО: 1384814657

МФО банка одержувача: 351005

П.І.Б.: Глижинський Нікон Григорович

Призначення платежу: поповнення рахунку Глижинського Н.Г. від ПІБ ___________

З метою з’ясування порядку сплати організаційного внеску представникам країн СНД необхідно звертатися до Оргкомітету.

Збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції до   23 грудня 2014 р.

 

 

 

 

Зразок оформлення тез

 

 

 

Роль судинних змін у розвитку і перебігу генералізованого пародонтиту

 

Коваленко Павло Вікторович

доцент Донецького національного

медичного університету ім. М. Горького

 

Текст

Використана література:

1.        Мозгова Н.В. Корекція судинних порушень в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у осіб з розладами регіонарного кровообігу / Н.В. Мозгова, А.П.  Брашкін // Вісник стоматології. – 2006. –  № 3. – С. 23–27.

 

 

 

Контактна інформація

 

 

 

Організація наукових

медичних досліджень «Salutem»

a/c 5738, м. Дніпропетровськ, 49107
+38 066 789 82 26

 medconf@salutem.dp.ua