науково-практична конференція 5-6 грудня

Міжнародна науковО-практична конференція

«Сучасні тенденції у медичних та

фармацевтичних науках»

м. Київ, 5-6 грудня 2014 р.

 

Шановні колеги!

 

          Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції у медичних та фармацевтичних науках», яка відбудеться 

                                                                                                                      5-6 грудня 2014 року в м. Київ.

 

За результатами конференції буде виданий збірник матеріалів конференції.

 

В рамках конференції планується робота за наступними тематичними секціями:

1.    Актуальні проблеми медичної теорії

2.    Актуальні проблеми практичної медицини

3.    Актуальні проблеми профілактичної медицини

4.    Актуальні проблеми фармацевтичної науки та практики.

 

Форма участі: дистанційна. 

Для участі у конференції необхідно до 23.00 год. 2 грудня 2014 року: 

1.  Заповнити  заявку на участь  у конференції на сайті Київського  медичного    наукового центру у розділі «Семінари та конференції»;

2. Надіслати на наступну адресу: events@kyivmedcenter.org.ua електронний варіант тез доповіді та відскановану (сфотографовану) копію квитанції про сплату організаційного внеску. Документи повинні бути підписані за наступним прикладом:

Жуков_Тези, Жуков_Внесок.

Примітка:

1. Про одержання матеріалів для участі у конференції Оргкомітет обов’язково надішле підтвердження.

2. У випадку неодержання підтвердження просимо звернутись до Оргкомітету.

 

Вимоги до оформлення тез доповідей

Ø Обсяг наукових тез – до 5 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, орієнтація – книжкова, поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Ø Кількість співавторів тез не може бути більшою ніж три особи.

Ø Перший рядок – назва секції (шрифт жирний, вирівнювання - праворуч)

Ø Другий рядок – назва доповіді (великими літерами, шрифт жирний, вирівнювання по центру).

Ø Третій – прізвище та ініціали автора (шрифт жирний, вирівнювання по правому краю).

Ø Четвертий  – курс та місце навчання (роботи), посада, науковий ступінь, вчене звання.

Ø Далі йде текст доповіді, вирівняний по ширині з відступом зліва 1,25 см.

Ø Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.

Ø Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342).

 

Організаційний внесок

 

Розмір організаційного внеску становить 80 грн.

Оргвнесок слід перераховувати за наступними банківськими реквізитами:

Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"

Поточний рахунок одержувача: 26251007426167

ОКПО: 1214500351

МФО банка одержувача: 351005

П.І.Б. : Москаленко Віталій Євгенович

Призначення платежу: поповнення рахунку Москаленка В.Є.  від ПІБ ___________

Збірник буде надісланий до 16 грудня 2014 року на поштову адресу учасників, вказану у заявках.

 

 

                                                                                                                             Контакти організаційного комітету:

 

Київський медичний науковий центр

Веб-сторінка: www.kyivmedcenter.org.ua

E-mail: events@kyivmedcenter.org.ua

Тел: +38 099 415 51 69