Галагдина Алла Авелівна


Галагдина Алла Авелівна

Галагдина А.А.
Галагдина Алла Авелівна доцент кафедри хірургічної та дитячої стоматології Буковинського державного медичного університету, лікар вищої кваліфікаційної категорії, закінчила у 1987 році Одеський медичний інститут ім. М.І. Пирогова за спеціальністю “стоматологія“.

Після закінчення інституту з серпня 1987 по червень 1988 року проходила навчання в інтернатурі на базі Хотинської ЦРЛ, після закінчення якої була присвоєна кваліфікація лікаря стоматолога-терапевта.

З серпня 1988 року по листопад 1993 року зарахована на посаду лікаря-стоматолога Хотинської ЦРЛ.

З 02 грудня 1993 року була переведена на посаду лікаря-стоматолога в обласну консультативну стоматологічну поліклініку м. Чернівці.

З серпня 1994 по серпень 2008 року - на посаді лікаря стоматолога-хірурга обласної консультативної стоматологічної поліклініки м. Чернівці.

З 01.09.2008 року працює на посаді асистента кафедри хірургічної та дитячої стоматології Буковинського державного медичного університету.

З 01.05.2009 року під керівництвом д. мед. наук, професора С.С.Ткачук розпочала роботу над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Морфофункціональний стан тканин порожнин рота та їх гемоциркуляторного русла при поєднаній дії експериментального цукрового діабету й ішемічно-реперфузійного пошкодження головного мозку”. На підставі оприлюднення захисту дисертації рішенням Атестаційної колегії при МОНМСУ 21 листопада 2013 року присуджено науковий ступінь кандидат медичних наук.

Алла Авелівна систематично підвищує свій професійний рівень, педагогічний та науковий досвід.

3 16.02. по 13.03.2009 року пройшла навчання на факультеті підвищення кваліфікації викладачів при НМУ ім. О.О. Богомольця з циклу “Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія. Вища медична освіта і Болонський процес”.

З 01.04 по 30.04.2014 року – ТУ “Інформаційні аспекти передачі знань при БПР лікарів та провізорів” при НМАПО ім. П.Л. Шупика.

Курси удосконалення лікарської майстерності:

1) 13.04 - 13.05. 1993 р. – тематичне удосконалення ”Захворювання слинних залоз” на базі Київського інституту удосконалення лікарів.

2) 23.01 – 23.03. 1996 р. – ПАЦ “Хірургічна стоматологія” на базі Львівського медичного інституту, факультет удосконалення лікарів і провізорів. 01.04.1996 року атестована комісією при управління охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації і наказом по управлінню охорони здоров’я обласної державної адміністрації присвоєна друга кваліфікаційна категорія лікаря стоматолога-хірурга.

3). 30.10. - 30.11. 2000 р. – ПАЦ “Хірургічна стоматологія” у Львівському державному медичному університеті на факультеті післядипломної освіти , кафедра хірургічної та ортопедичної стоматології; 28.02.01 року атестована комісією при управління охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації і наказом по управлінню охорони здоров’я обласної державної адміністрації присвоєна перша кваліфікаційна категорія лікаря зі спеціальності хірургічна стоматологія.

4) 23.06-19.09.2003р. – спеціалізація на базі Одеського державного медичного університету, факультет з післядипломної підготовки, кафедра загальної стоматології.

5) вересень 2005 року - ПАЦ “Хірургічна стоматологія” у Львівському державному медичному університеті ім. Данила Галицького, факультет з післядипломної освіти на кафедрі хірургічної та ортопедичної стоматології; 16.12.2005 року атестована комісією при управління охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації і наказом по управлінню охорони здоров’я обласної державної адміністрації присвоєна кваліфікаційна категорія вища зі спеціальності “Хірургічна стоматологія”.

4) листопад-грудень 2008 року – підвищення кваліфікації (стажування) на базі Одеського державного медичного університету, факультет з післядипломної підготовки, кафедра реконструктивної та естетичної медицини з курсом загальної стоматології; підтверджено звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю “Стоматологія”

4). 2010 р. - ПАЦ з фаху “Хірургічна стоматологія” на базі Української медичної стоматологічної академії, м. Полтава. У 2011 року атестована в атестаційній комісії при МОЗ України і наказом по МОЗ України підтверджена вища кваліфікаційна категорія з хірургічної стоматології.

Алла Авелівна є автором понад 50 наукових праць, 2 нововведень, 2 рацпропозицій.