Кузняк Наталія Богданівна


Кузняк Наталія Богданівна
Кузняк Наталія Богданівна
завідувач кафедри, доцент
кандидат медичних наук


Кузняк Наталія Богданівна, кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої кваліфікаційної категорії, закінчила у 1992 році Львівський Ордена Дружби народів державний медичний інститут за спеціальністю 14.01.22 “Стоматологія”.
Після закінчення інституту з серпня по листопад 1992 року проходила навчання в інтернатурі на базі Вінницького державного медичного інституту ім. М.І. Пирогова. З листопада 1992 по червень 1993 - лікар-інтерн стоматологічного відділення Шепетівської ЦРЛ.
З серпня 1993 по грудень 1995 року – викладач хірургічної стоматології Шепетівського медичного училища та лікар-стоматолог Шепетівської ЦРЛ за сумісництвом.
У 1995 році вступила до аспірантури при Вінницькому державному медичному університеті ім. М.І.Пирогова, яку закінчила достроково.
З вересня 1996 по вересень 1997 року – асистент кафедри хірургічної стоматології Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова, а з вересня 1997 року – асистент курсу стоматології кафедри факультетської хірургії Буковинської державної медичної академії.
 Кандидатська дисертація на тему: “Комплексне лікування гнійно-запальних процесів щелепно-лицевої ділянки з сорбційною дією” (науковий керівник – к. мед. наук, доцент Добровольська М.К.) захищена в 1998 році Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця, м. Київ. Рішенням атестаційної колегії міністерство освіти і науки України від 23.12.2002 року присвоєно вчене звання “доцент”
У вересні 2008 року обрана за конкурсом на посаду завідувача кафедри хірургічної та дитячої стоматології Буковинського державного медичного університету.
Наказом по БДМУ у 2011 році призначена заступником декана факультету післядипломної освіти спеціальності “Стоматологія”.
У 2011 році розпочата робота над докторською дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.
У відповідності до наказу МОЗ України з 2012 року - голова атестаційної комісії атестації лікарів-інтернів та провізорів-інтернів на визначення знань та практичних навиків
Наталія Богданівна є членом атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА, головним позаштатним спеціалістом – координатор групи за спеціальністю “Стоматологія” Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА
Наталія Богданівна систематично підвищує свій професійний рівень, педагогічний та науковий досвід.
Курси удосконалення лікарської майстерності:
1). 1998 р. – ПАЦ “Хірургічна стоматологія” у Львівському державному медичному університеті ім. Данила Галицького; в червні 1998 року атестована комісією при МОЗ України і наказом по МОЗ України 22 червня 1998 р. присвоєна кваліфікаційна категорія друга зі спеціальності “Хірургічна стоматологія”.
2). 2003 р. – ПАЦ “Хірургічна стоматологія” у Львівському державному медичному університеті ім. Данила Галицького; в грудні 2003 пройшла атестацію в атестаційній комісії при МОЗ України і наказом по МОЗ України від 30.12.2003 присвоєна кваліфікаційна категорія перша зі спеціальності “Хірургічна стоматологія”.
3). 2005 р. - ПАЦ “Хірургічна стоматологія” в Івано-Франківському державному медичному університеті; листопаді 2005 року атестована комісією при МОЗ України і наказом по МОЗ України від 22.11.2005 р. присвоєна кваліфікаційна категорія вища зі спеціальності “Хірургічна стоматологія”.
4). 2010 р. - ПАЦ “Хірургічна стоматологія” в Українській медичній стоматологічній академії, м. Полтава. В грудні 2011 року пройшла атестацію в атестаційній комісії при МОЗ України і наказом по МОЗ України підтверджена вища кваліфікаційна категорія з хірургічної стоматології.
Курси удосконалення педагогічної майстерності:
З 15.10. по 02.11.2007 року пройшла навчання на факультеті підвищення кваліфікації викладачів при НМУ ім. О.О. Богомольця з циклу “Хірургічна стоматологія. Вища медична освіта і Болонський процес”.
11.10. по 09.11.2011 р. - навчання на факультеті підвищення кваліфікації викладачів НМАПО імені П.Л. Шупика, ТУ “Основи теорії та методики професійної освіти”.
Наталія Богданівна є автором понад 300 наукових праць, 14 раціоналізаторських пропозиції, 9 нововведень, винахідником 5 корисних моделей.