НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

                                                                                                                                                                


Н.Б. Кузняк. Медсестринство в стоматології: навчально-методичний посібник для студентів стоматологічного факультету, практикуючих

лікарів-стоматологів та медичних сестер.

Чернівці: БДМУ, 2012 - 228 с.


Ткаченко П.І.,  Білоконь С.О., 

Митченок М.П Гуржій О.В. 

Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки у дітей. Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, субординаторів, лікарів-інтернів, хірургів-стоматологів, дитячих стоматологів та лікарів-стоматологів.


               Чернівці: БДМУ 2014. -  192 с.

       

    Кузняк Н.Б.,  Дмитренко Р.Р. Основи стоматології:навчально-методичний посібник для студентів медичних факультетів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.

Чернівці: БДМУ, 2012 – 216 с.Кузняк Н.Б. , Казакова Р.В.,

Годованець О.І.

Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології: навчально-методичний посібник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

           Чернівці: БДМУ, 2009 – 226 с.       

    Н.Б. Кузняк. А.А. Галагдина.

Асептика та антисептика в хірургічній стоматології: навчально-методичний посібник для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів та 

 лікарів-стоматологів.


 Чернівці: БДМУ, 2009.-140 с.

 

     

                            

                   N.B. Kuzniak, A.V. Bambuliak, 

        V.A.Goncharenko, R.R. Dmytrenko.

Fundamentalofdentistry. Educational-Methodological Manual for Self-Learning of the 5-th-Year Medical Students.


Chernivtsi: BSMU, 2014 -205 р.

Казакова Р.В., Нейко М.В., Матейко Г.Б.,Воляк Н.Н.,

Павлюк И.В.,Грищук О.И.,

Федак П.П., Лучинский М.А. 

Изменения слизистой оболочки полости рта при инфекционных заболеваних: учебное пособие для студентов стоматологических факультетов.

Львов: ГалДент, 2009 – 168 с.