Кузняк Н. Б., Галагдина А. А.

Знеболення в хірургічній

стоматології: навч.-метод. посіб. для студ. стомат. ф-тів, субордин.,

лікарів-інтернів та практ. лікарів-стомат.


Чернівці : БДМУ, 2011. - 107 с.


Н. Б. Кузняк, Н. М. Хомич, М. П. Митченок

Травматологія щелепно-лицевої ділянки: навч.-метод. посіб. для студ. стомат. ф-тів ВНЗ МОЗ України

Чернівці : БДМУ, 2017. - 160 с.


Кузняк Н.Б., О.І. Годованець ,

В.А. Гончаренко

ДИТЯЧА ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Захворювання тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота у дітей (МодульІІІ) Навчально-методичний посібник для самостійної підготовки до занять студентів IV-V курсів стоматологічного факультету

Чернівці – 2013. – 167 с.


Кузняк Н.Б.

Медсестринство в стоматології: навчально-методичний посібник для студентів стоматологічного факультету, практикуючих лікарів-стоматологів та медичних сестер.

Чернівці: БДМУ, 2012 - 228 с.


N.B. Kuzniak, A.V. Bambuliak,

V.A.Goncharenko, R.R. Dmytrenko.

Fundamentalofdent'Stry. Educational-Methodological

Manual for Self-Learning of the 5-th-Year Medical Students.

Chemivtsi: BSMU. 2014 -205 p.


Н. Б. Кузняк, А. А. Галагдина

Асептика та антисептика в хірургічній стоматології: навч.-метод. посіб. для студ. стомат. фак. ВНЗ III-IV р. а.

та лікарів-стоматологів

Чернівці : БДМУ, 2009. - 140 с.


Кузняк Н.Б., Дмитренко Р.Р.

ОСНОВИ СТОМАТОЛОГІЇ

навчально-методичний посібник для студентів медичних факультетів вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації.

Чернівці: ВДМУ 2012 - 216 с.


Кузняк Н.Б., Казанова Р.В.,

Годованець О.І.

Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології: навчально-методичний посібник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації

Чернівці: ВДМУ. 2009 - 226 с.