Кафедра хірургічної та дитячої стоматології
Буковинського державного медичного університету

Кафедра хірургічної та дитячої стоматології Буковинського державного медичного університету створена у вересні 2008 року. Клінічними базами кафедри є: відділення хірургічної стоматології Чернівецької обласної клінічної лікарні (вул. Головна, 137), КМУ Чернівецька обласна дитяча лікарня № 2 (просп. Незалежності, 98), Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи (вул. Бульвар Героїв Сталінграду, 11) та інші лікувально-профілактичні заклади міста та області.

В вересні 2009 року новою навчально-клінічною базою кафедри після проведеного капітального ремонту став корпус за адресою вул. Ризька, 1б.

До ремонту            після
До ремонту після

На посаду завідувача кафедрою за конкурсом в вересні 2008 року обрано кандидата медичних наук, доцента Кузняк Наталію Богданівну, яка працювала з 1997 року завідувачем курсу стоматології кафедри дитячої хірургії, ЛОР хвороб та стоматології.

Кузняк Наталія Богданівна закінчила стоматологічний факультет Львівського Ордена Дружби народів державного медичного інституту в 1992 році. 1992-1993рр. – лікар - інтерн стоматологічного відділення Шепетівської ЦРЛ за спеціальністю «хірургічна стоматологія».

1993-1995рр. – викладач циклу «хірургічна стоматологія» Шепетівського медичного училища.

У 1995 році вступила до аспірантури при Вінницькому державному медичному університеті ім. М.І. Пирогова, яку закінчила достроково. Кандидатську дисертацію захистила на тему “Комплексне лікування гнійно-запальних процесів щелепно-лицевої ділянки препаратами з сорбційною дією”. 1996-1997 рр. – асистент кафедри хірургічної стоматології Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова, а з вересня 1997 року – завідувач курсу стоматології кафедри факультетської хірургії Буковинської державної медичної академії.

Вчене звання “доцент” присвоєно в 2002 році. Кузняк Н.Б. є одним із засновників та членом асоціації стоматологів Чернівецької області

Навчальний процес планується та координується навчальним відділом університету, який спрямовує зусилля кафедри на підвищення ефективності та якості навчання майбутніх спеціалістів. На практичних заняттях успішно використовуються технічні засоби, в тому числі фантоми, муляжі, типове стоматологічне обладнання, клас персональних комп’ютерів.

Навчально-методична робота асистентів

Наукові здобутки співробітників кафедри висвітлені у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях, доповідались на міжнародних, національних та регіональних наукових з’їздах, конференціях, симпозіумах.

Науково-практична конференція в м. Лондон

Співробітниками кафедри опубліковано більше 340 наукових та методичних праць.
Кафедрою хірургічної та дитячої стоматології спільно з відділенням хірургічної стоматології ОКЛ м. Чернівці розроблено і впроваджено в лікувальну практику 8 нових методів лікування та 2 способи діагностики, а саме:
- Операція підняття дна гайморової пазухи при проведенні дентальної імплантації на верхній щелепі;
- Операція транспозиції нижньо-щелепного нерву при імплантації на нижній щелепі;
- Спосіб лікування одонтогенних аденофлегмон сорбентами та препаратами, мобілізованими на їх основі;
- Субперіостальна імплантація на беззубих щелепах;
- Методика остеосинтезу високих переломів суглобового паростку нижньої щелепи титановими міні пластинами;
- Операція пародонтопластики при хворобах пародонту з використанням аллопластичних стоматологічних матеріалів;
- Операція аугментації альвеолярних гребенів щелеп з використанням кісткових блоків;
- Оптимізація загоєння ран щелепно-лицевої ділянки з використанням факторів росту;
- Метод лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей, які проживають на територіях із підвищеним рівнем нітратів, що включає комплексне застосування препарату "Імунофлазід" перорально та препарату "Протефлазід" місцево, сприяє нормалізації показників антиоксидантної системи захисту ротової рідини. З метою оцінки стану тканин пародонта в дітей, які проживають на нітратно забруднених територіях, пропонується удосконалений спосіб діагностики, який крім загальноприйнятого клінічного обстеження включає параклінічне дослідження ротової рідини.

Впроваджено в практику стоматології дитячого віку урок здоров’я для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Метою формування у студентів стоматологів мотивації доведення санітарно-просвітницької та санітарно-профілактичної роботи, а у дітей - мотивацію до дотримання здорового способу життя та гігієни ротової порожнини. У дітей формуються знання та навички відносно гігієни порожнини рота та переконання щодо їх дотримання. Наукові розробки впроваджено в практику лікувально-профілактичних закладів України (Вінницької, Івано-Франківської, Хмельницької, Чернівецької областей), що підтверджено відповідними актами впровадження.
Матеріали науково-дослідної роботи використовуються в лекційному курсі та на практичних заняттях стоматологічними кафедрами Буко
винського державного медичного університету. Співробітники кафедри хірургічної стоматології проводять значну консультативно-лікувальну та організаційно-методичну роботу у відділенні хірургічної стоматології Чернівецької обласної клінічної лікарні, КМУ Чернівецька обласна дитяча лікарня № 2 та інших лікувальних закладах міста та області. Зусиллями керівництва вузу та співробітниками кафедри створюються належні умови для проведення педагогічного процесу, виконання наукових досліджень та лікувально-консультативної роботи в базових установах міста та області.

В 2013 року студенти стоматологічного факультету нашого університету та викладачі кафедри хірургічної та дитячої стоматології прийняли участь у ADF Conference, яка щорічно проводиться у Франції, м. Париж. Ця наукова подія міжнародного рівня, презентація інноваційного практичного підходу до вирішення проблем сучасної стоматології.